aboutus

Giấy chứng nhận

QC Hồ sơ

Chúng tôi đảm bảo mỗi sản phẩm đều hoàn hảo trước khi ra mắt, vì vậy chúng tôi kiểm tra và thử nghiệm từng sản phẩm một, bao gồm ngoại hình, cách nhấp chuột trong 5 lần và kiểm tra nguồn điện.

Hãy liên lạc với chúng tôi
Người liên hệ : Mrs. Chen
Tel : 15067777577
Ký tự còn lại(20/3000)